Tekniikkakeskustelut > Kaasulaitteet

Turvallisuusriski Truman kaasulaitteissa.

(1/3) > >>

vesako:
Tämmönen on netissä.

http://www.iltalehti.fi/autot/201702102200068729_au.shtml

Matkailuajoneuvojen kaasulaitteita valmistava Truma on todennut tuotteissaan pahan turvallisuusriskin ja kehottaa kaikkia laitteistoja käyttäjiä tarkistukseen.


Matkailuajoneuvoiss a olevat keltakahvaiset kaasulaitteet pitää tarkistaa.
Epätiiviysepäily koskee Truman ulkopistorasioita ja kaasuventtiileitä.Truman valmistamia kaasulaitteita käytetään useissa matkailuajoneuvomer keissä.

Nyt Truma on todennut joissakin tuotteissaan vaarallisen vian. Keltaisella kahvaosalla varustetuissa ulkopistorasioissa ja kaasuventtiileissä voi olla epätiiveyttä. Jos matkailuautossa tai -vaunussa on vialliseksi arveltu osa, kaasulaitteistoa ei saa käyttää.

Epätiiveyden takia kaasua voi päästä kontrolloimattomast i ulos ja seurauksena voi olla kaasuhumahdus ja tapaturma. Truman tiedon mukaan tapaturmia ei ole sattunut, mutta kaikki riskialttiit tuotteet vaihdetaan uusiin.

Osan vaihto asiakkaille maksuton, mutta sen saa tehdä vain siihen koulutettu henkilö. Ennen osan vaihtoa matkailuajoneuvon kaasulaitteistoa ei saa käyttää tai avata erillistä sulkuventtiiliä, jollainen on esimerkiksi niin kutsutussa venttiililohkossa.


Truman KV8-M-venttiili on tämän näköinen.


Haaroitusventtiili AKV-8-M on tämän näköinen.

Truman lähettämä turvallisuustiedote koskee vain seuraavia keltaisella kahvaosalla varustettuja tuotteita:

• kaasun ulkopistorasiaa, joka on väriltään valkoinen, norsunluunvärinen tai musta

• normaalia KV8-M-kytkin-pikaventtiiliä

• haaroitusmallista AKV-8-M-haara-kytkinpikaventtiiliä

Vian esiintymismahdollis uus on Truman mukaan hyvin pieni, mutta jos matkailuajoneuvossa on keltaisia kaasulaitteiden kahvaosia, karavaanarin pitää toimia näin:

• Varmista, että kaasulaitteisto otetaan heti pois käytöstä. Sulje pullot tai kaasusäiliö tai kaasun ulkoinen syöttö. Mikäli kaasun ulkopistorasia on liitetty erilliseen sulkuventtiiliin (esimerkiksi niin kutsuttuun venttiililohkoon), vain tämän sulkuventtiilin sulkeminen riittää.

• Jos käytössä on etuteltta, huolehdi sen hyvästä ilmanvaihdosta.

• Tarkista keltaisen kahvasuojuksen alapuolella oleva valmistusajankohdan koodi. Koodin lukeaksesi joudut ehkä kääntämään rengasta. Varmista, että tarkistuksen aikana lähellä ei ole mitään syttymisherkkää.

• Jos tuotteen runko-osassa oleva valmistusajankohdan kertovia koodi on 01.2016, 02.2016, 03.2016, 04.2016, 05.2016, 06.2016, 07.2016, 08.2016, 09.2016, 10.2016, 11.2016, 12.2016 tai 01.2017, ota yhteyttä tuotteen tai ajoneuvon myyneeseen liikkeeseen tai Truman palvelukeskukseen.


Turvallisuustiedote koskee kaasun ulkopistorasia, jossa on keltainen kahva. (TRUMA)
Jos tuotteessa on jokin muu koodi kuin edellä kerrottu, kaasulaitteiston käytölle ei ole mitään estettä.

Trumalla ei ole Suomessa palvelukeskusta, mutta Truman maahantuoja on vantaalainen ATS Tuonti (puhelin 09 586 4920). Truman edustajat ovat Caravan Larvanto (Kuopio), Caravankeskus Raetalo (Rovaniemi), City-Caravan (Lappeenranta), Helsinki Caravan (Vantaa), JP-Caravan (Kempele), Jyväs-Caravan (Jyväskylä) ja Turun Länsivankkurit.

88k5:
Truman sivuilla;
https://www.truma.com/int/en/press-events/safety-information-valves.php

pamaus:
Voisiko otsikon muokata : Truma on todennut tuotteissaan pahan turvallisuusriskin ja kehottaa kaikkia laitteistoja käyttäjiä tarkistukseen.Matkailuajoneuvojen kaasulaitteita valmistava Truma on todennut tuotteissaan pahan turvallisuusriskin ja kehottaa kaikkia laitteistoja käyttäjiä tarkistukseen.

Keltaisella kahvaosalla varustetuissa ulkopistorasioissa ja kaasuventtiileissä voi olla epätiiveyttä. Jos matkailuautossa tai -vaunussa on vialliseksi arveltu osa, kaasulaitteistoa ei saa käyttää.

Turhan Höpöttäjä:
Onneksi, jos on vuoto, se vuotaa ulos.

Ossi66:
Eihän meillä aktiiveilla karavaanareilla ole käytössä koeponnistamattomia vehkeitä,  siinähän tuo vuotava venttiili paljastuu.  ;)

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Vastaa

Siirry pois tekstitilasta
Mobile View